सम्पर्क

समाचारको लागि
www.wnepal.com डब्लुनेपाल डटकमका लागि तपाईहरुले पनि समाचारहरु पठाउन सक्नुहुनेछ । जसका लागि निम्न ठेगानामा पठाउन वा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।

E-mail: [email protected], [email protected]
फोन नं. +977- 9616653314

कार्यालय सम्पर्क
www.wnepal.com डब्लुनेपाल डटकमका लागि तपाईहरुले पनि समाचारहरु पठाउन सक्नुहुनेछ । जसका लागि निम्न ठेगानामा पठाउन वा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।

E-mail: [email protected], [email protected]
फोन नं. +977- 9616653314